Vi  samarbejder med
              
 
 
 
Vestjysk Detektorforening blev stiftet den 18. september 2014.

Foreningens medlemmer er detektorførere fra Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner, som individuelt og i fællesskab har tilbragt utallige timer på egnens marker på jagt efter den tabte historie, dvs. metalgenstande, f.eks. smykker eller mønter, som uheldige mennesker engang har tabt eller forlagt, eller som på anden vis er endt i jorden. De mange anstrengelser har ikke været forgæves, gennem årene er det blevet til en betydelig mængde fund af interesse for arkæologerne; fund hvoraf nogle er blevet erklæret for danefæ, og andre venter på at blive vurderet på Nationalmuseet.
 
Det havde længe været på tale at samle områdets detektorførere og engagere dem i fælles aktiviteter, og på baggrund af det tætte samarbejde mellem Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum, der indledtes i 2010, og som førte til deres sammenlægning i den arkæologiske enhed Arkæologi Vestjylland (ARKVEST), var behovet større og ideen bedre end nogensinde. 
 
Vestjysk Detektorforening er således lokalbaseret og opererer udelukkende i de to lokalmuseers fælles ansvarsområde. Foreningen samarbejder dog med den landsdækkende forening, Detektorklubben Tellus samt Germansk Detektorforening for Sønderjylland & Slesvig, om fællesture af forskellig art på tværs af kommunegrænserne, og er desuden medlem af Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA).               

Kære lodsejer

Vestjysk Detektorforening er altid på udkig efter gode lodsejere, som vil udlåne deres jorde til vores undersøgelser. En grundig detektorafsøgning tager lang tid, og vi gør derfor meget ud af, at skabe et godt forhold parterne imellem. Vi fremviser med glæde det vi finder, og deler også gerne ud af billeder. Det koster ingenting. Museet kan ikke afkræve lodsejer det mindste. Vil du deltage i sikringen af vores fælles kulturarv, kan vi love et som oftest mangeårigt og gensidigt bekendtskab.
 
Vi ødelægger ikke afgrøden

Vi generer ikke jagten
 
Vi går kun på jord efter aftale
Vestjysk Detektorforening